Partners

Skyltreklam

Vill du profilera ditt företag med skyltreklam har du flera alternativ att välja mellan.
• Skylt på Tingvalla
• Skylt på taket på huvudläktaren på Tingvalla
• Skylt vid Tingvalla vänd ut mot E-18
• Skylt vid Klasmossen
• Läktarskylt vid Klasmossen

Priserna på skyltreklamen varierar utifrån profileringsvärdet.
För detaljerad information och priser var vänlig kontakta
marknad@cubk.se.


CMORE

CMORE