Supporters

Medlemskap

Bli medlem i Carlstad United.

Priserna för medlemskap är följande:

Enskild medlem: 300 kr.
I medlemskapet ingår stöd till klubben, medlemskort och möjlighet att gå på årsmöte.

Familjemedlemskap: 500 kr.
Medlemskap till alla i din familj, stöd till klubben, medlemskort och möjlighet att gå på årsmöte.

Beställ medlemskap i vår fanshop.


CMORE

CMORE